Windcoöperatie Wijchen i.o.

Windcoöperatie Wijchen i.o. wil bevorderen dat er in de regio Wijchen duurzame energie ontwikkeld wordt, vooral met windturbines. De ontwikkeling van windturbines duurt meerdere jaren waarin gewerkt wordt aan het kiezen van locaties, samenwerking met omwonenden, keuze van windturbines en de bouw, financiering en exploitatie ervan.  Uiteindelijk leidt dit tot productie en levering van duurzaam opgewekte energie voor een groot aantal huishoudens gedurende tenminste 15 jaar.

Windcoöperatie Wijchen levert hiermee een bijdrage aan de energietransitie in de regio waardoor het gebruik van niet-duurzame energie in de komende jaren aanzienlijk gereduceerd zal worden.

Naast onze activiteiten op het gebied van windmolens bevorderen we bewustwording ten aanzien van energiebesparing en het gebruik van duurzame en niet-duurzame energiebronnen.  Dit doen we door het geven van voorlichting over energiegebruik, over het functioneren van windturbines en over vormen van duurzame energieopwekking, opslag en distributie.

Samenwerking

We werken samen met diverse betrokkenen.   

Energie Samen is een landelijke vereniging van energie-coöperaties. Zij zet zich in voor mede-eigenaarschap van burgers van projecten voor duurzame Energie.

We willen ook goed samenwerken met andere coöperaties in de regio Arnhem Nijmegen en gezamenlijk de belangen bevorderen van partijen die duurzame energie opwekken.

In oprichting

Windcoöperatie Wijchen is in oprichting. We verwachten dat de formele oprichting rond april aanstaande zal plaatsvinden. Er is thans een kerngroep die de oprichting en andere noodzakelijke activiteiten voorbereidt. Je kunt je al aanmelden als lid door een mailtje te sturen naar info@windcooperatiewijchen.nl

Het contact met Windcoöperatie Wijchen wordt tot de formele oprichting van de coöperatie verzorgd door Paul Oldenzeel, 0652044373. U kunt ook een email sturen naar info@windcooperatiewijchen.nl.