Windpark Wijchen A50

Al in 2014 hebben enkele grondeigenaren ten westen van de A50 het initiatief genomen voor een windpark. Aanvankelijk bestond het plan uit 3-4 turbines in de oksel van de spoorlijn en de A50. Wijchen had indertijd nog geen beleid maar is dat toen mede naar aanleiding van dit plan gaan ontwikkelen.

In 2015 trad de gedragscode windenergie in werking. Dit beleid bleek zo restrictief dat de initiatiefnemers van Windpark A50 concludeerden geen kans te maken en hebben ze hun plan tijdelijk in de ijskast gelegd.

Met de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie en een flinke landelijke doelstelling om tot 2030 veel meer duurzame opwek op land te realiseren hebben zij het plan weer uit de ijskast gehaald. Het gebied is opnieuw bekeken op de mogelijkheden en dit is opnieuw langs de gedragscode van de gemeente Wijchen gelegd.

Wijchen zou in 2019 de gedragscode evalueren. Dat is tot op heden niet gebeurd. Wel wordt ruimtelijk medewerking verleend aan project Bijsterhuizen ondanks de gewenst hoogt van 185 meter. Windpark Wijchen A50 heeft eind 2020 een principeverzoek ingediend bij de gemeente.

Voorafgaand zijn er er verschillende informatieavonden geweest voor de direct omwonenden en voor de kernen Niftrik, Hernen en Batenburg. Duidelijk werd dat de omgeving nog niet staat te juichen over het initiatief. In het princiepverzoek is verslag gedaan van de reactie van de omgeving.

Windcoöperatie Wijchen i.o. is geïnteresseerd om bij het project langs de A50 betrokken te worden op het moment dat de overheid ruimtelijk medewerking wil verlenen. Windenergie is noodzakelijke voor de energietransitie en samen met Bijsterhuizen is het een van de beste locaties voor windenergie in de regio. Als de overheid meewerkt zal in de milieu effect rapportage bekeken worden of het gebied passend is voor windenergie.

Voor meer informatie: www.windparkwijchena50.nl

Het gemaal aan de Maasbandijk dichtbij de beoogde locatie voor Windpark Wijchen A50